پنجشنبه ۲۸ مرداد۱۴۰۰
صادرات پودرسنگ جوشقان شیراز

صادرات پودرسنگ جوشقان شیراز

ایران از جمله کشورهایی است که مواد معدنی بسیاری در آن یافت می شود. معادن کلسیم، اخرا و سنگ های مرغوبی که خالصی مطلوبی دارند. از []
Call Now Buttonتماس با دفتر فروش